×

isfahanplus

Usuario

اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان


SECTORES

Sobre isfahanplus

– اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان – انعکاس فعالیت ها ی جامعه پویای ( community ) کار آفرینی اصفهان از سال ۱۳۹۰ – جایگاهی برای یافتن علاقه مندی های افراد و کانال های ارتباطی با جامعه پویای کار آفرینی – هم افزایی و شبکه سازی و تسهیل ارتباط افراد علاقه مند و تازه وارد و فعال این حوزه با یکدیگر – گرد آوری و انتشار مجموعه ایی از آخرین اطلاعات و ادبیات و محتوای نوین حوزه کار آفرینی