اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان

Usuario

SOBRE ISFAHANPLUS

      
– اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان

– انعکاس فعالیت ها ی جامعه پویای ( community ) کار آفرینی اصفهان از سال ۱۳۹۰

– جایگاهی برای یافتن علاقه مندی های افراد  و کانال های ارتباطی با جامعه پویای کار آفرینی

– هم افزایی و شبکه سازی و تسهیل ارتباط افراد علاقه مند و تازه وارد و فعال این حوزه با یکدیگر

– گرد آوری و انتشار مجموعه ایی از آخرین اطلاعات و ادبیات و محتوای نوین حوزه کار آفرینی
    

STARTUPS QUE HE FUNDADO O PARA LAS QUE HE TRABAJADO (1)

COMPARTIR PERFIL

Este perfil tiene una gran apariencia, ¿quieres compatirlo con todos?
PRINCIPIANTE
AVANZADO
PROFESIONAL

Esta web usa cookies para que podamos entender cómo se utiliza el sitio. Si sigues navegando asumiremos que te parece bien. Si quieres utilizar este sitio sin cookies o si quieres saber más, puedes hacerlo aquí .