Instruments Financers per a Empreses Innovadores

Usuario

SOBRE IFEM

      
L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera pública, fundada el 1985. L’objectiu de l’ICF és impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya, especialment a les pimes, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana. 
L’Institut té a disposició de les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l’activitat de préstecs, avals i capital risc. En relació a la inversió en capital risc, l’IFC co-inverteix amb xarxes de Business Angels i fons d’inversió privats en empreses de nova creació i/o potencial de creixement.
    

UBICACIONES

COMPARTIR PERFIL

Este perfil tiene una gran apariencia, ¿quieres compatirlo con todos?
PRINCIPIANTE
AVANZADO
PROFESIONAL

Esta web usa cookies para que podamos entender cómo se utiliza el sitio. Si sigues navegando asumiremos que te parece bien. Si quieres utilizar este sitio sin cookies o si quieres saber más, puedes hacerlo aquí .