Instruments Financers per a Empreses Innovadores

User

ABOUT IFEM

      
L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera pública, fundada el 1985. L’objectiu de l’ICF és impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya, especialment a les pimes, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana. 
L’Institut té a disposició de les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l’activitat de préstecs, avals i capital risc. En relació a la inversió en capital risc, l’IFC co-inverteix amb xarxes de Business Angels i fons d’inversió privats en empreses de nova creació i/o potencial de creixement.
    

LOCATIONS

PROFILE STRENGTH

This profile looks great, do you want to share it with the world?
BEGINNER
ADVANCED
REAL PRO

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the site without cookies or would like to know more, you can do that. here .