×

isfahanplus

Educación

– اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان، – انعکاس فعالیت ها ی جامعه پویای کار آفرینی اصفهان از سال ۱۳۹۰


SECTORES

Sobre isfahanplus

این وبگاه چند هدف را دنبال می کند: – اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان – انعکاس فعالیت ها ی جامعه پویای ( community ) کار آفرینی اصفهان از سال ۱۳۹۰ – جایگاهی برای یافتن علاقه مندی های افراد و کانال های ارتباطی با جامعه پویای کار آفرینی – هم افزایی و شبکه سازی و تسهیل ارتباط افراد علاقه مند و تازه وارد و فعال این حوزه با یکدیگر – گرد آوری و انتشار مجموعه ایی از آخرین اطلاعات و ادبیات و محتوای نوین حوزه کار آفرینی

Datos isfahanplus

Localizaciones