– اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان، – انعکاس فعالیت ها ی جامعه پویای کار آفرینی اصفهان از سال ۱۳۹۰

Education

ABOUT ISFAHANPLUS

      
این وبگاه چند هدف را دنبال می کند:

– اطلاع رسانی در مورد رویداد های آینده مرتبط با کارآفرینی در اصفهان

– انعکاس فعالیت ها ی جامعه پویای ( community ) کار آفرینی اصفهان از سال ۱۳۹۰

– جایگاهی برای یافتن علاقه مندی های افراد  و کانال های ارتباطی با جامعه پویای کار آفرینی

– هم افزایی و شبکه سازی و تسهیل ارتباط افراد علاقه مند و تازه وارد و فعال این حوزه با یکدیگر

– گرد آوری و انتشار مجموعه ایی از آخرین اطلاعات و ادبیات و محتوای نوین حوزه کار آفرینی
    
Organization founded in Iran.

PROFILE STRENGTH

This profile looks great, do you want to share it with the world?
BEGINNER
ADVANCED
REAL PRO

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the site without cookies or would like to know more, you can do that. here .