×

KauTic.40

Public

KauTic40 t’ofereix tot el que necessites per orientar i portar el teu projecte TIC cap a l’èxit


SECTORES

About KauTic.40

KauTic.40 es la acceleradora d’empreses que impulsa el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40. Es dedica a dotar a les empreses del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de les eines necessàries per ser més competitives en el mercat. Orbital 40 lidera aquest projecte, en col·laboració amb l’Ajuntament, el Centre Tecnològic Leitat i el Centre Universitari Euncet, i amb l’assessorament tècnic de l’empresa Tecnologika.

Estrategia de la acceleradora

Estretegía de inversión no pública.

Equipo KauTic.40 0

Portfolio KauTic.40 1

Noticias KauTic.40 0