×

karmandandolat

User

ماکان آریا پارسا یکی از کارآفرینان ایرانی است که با تلاش و پشتکار شبانه روزی خود توانست موفقیت های زیادی را به دست بیاورید.


About karmandandolat

ماکان آریا پارسا یکی از کارآفرینان ایرانی است که با تلاش و پشتکار شبانه روزی خود توانست موفقیت های زیادی را به دست بیاورید.